Provozní řád

1. Provozovatelem kina je příspěvková organizace Městská kulturní zařízení Jeseník, 790 01 Jeseník, IČ: 00852112, zřízená městem Jeseník.

2. Kino Pohoda Jeseník je kulturní institucí sloužící především k promítání filmových představení, přímých přenosů, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí. Kino je způsobilé k promítání ve standardu DCI v rozlišení 2K s revolučním zvukem Dolby Surround 7.1. Kapacita sálu je 198 míst.
 
3. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný odvod do Fondu kinematografie.
 
4. Návštěvníci jsou povinni hlásit slevy před zakoupením vstupenky. Zakoupenou vstupenku je zákazník povinen zkontrolovat ihned u pokladny při jejím převzetí. Pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupenou vstupenku lze vrátit, popřípadě vyměnit.
 
5. Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
 
6. Pokladna se uzavírá 10 minut po zahájení posledního představení.
 
7. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nepustit.
 
 
8. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit, požívat vlastní potraviny a v hledišti používat mobilní telefon.
 
9. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 
10. Za nezletilé diváky kina zodpovídá jejich zákonný zástupce.
 
11. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků, diváci opouštějí sál až po rozsvícení hlediště. V případě, že diváci začínají opouštět sál během závěrečných titulků, promítač z bezpečnostních důvodů rozsvítí sál pouze tlumeně.

12. Minimální počet návštěvníků, kterého je zapotřebí pro uskutečnění projekce filmu, je 5.
 
13. Na základě zákona o autorských právech je v kinosále zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy.
 
14. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 
15. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení se s provozním řádem kina.
 
Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.
 
V Jeseníku 1.11.2023
Jana Adlová
MKZ Jeseník
 
olomoucky_kraj.gif
mesto_jesenik.gif
bannerEuroregion1.jpg
woox-logo-black-cmyk-page-001.jpg
jeseniky_info.gif
vjesenikach.jpg
ndk-logoweb1.jpg
rozhlas-olomouc.png
radiocas1.jpg
klasika-viva-22.png
klasterni-hs-22.jpg
filmovy_klub_logo.jpg
rodinne_pasy.gif
SUAP-logo.jpg
duhalogo.jpg
logo-KO.jpg
jeseniky_logobanner.jpg
logoVMJ2011.jpg
pll-200.jpg
minipivovarlogosmall.jpg
_logoJT.jpg
wazysmall.jpg
logo-katovna-s-ic.png
Logo-Slovansmall.jpg
bluessmall.jpg
zus-logo.jpg
tanecni_logo-banner.jpg
jesenicke-noviny.jpg
el-chorro-club.jpg
kontra.jpg
stary-mlyn.jpg
javornik.png
mks-javornik.jpg
sos-logo.png
idpasky.jpg
knj.jpg
kudyznudy-rgb.jpg